Generelt om fòrvertsavtale (fra NKK)

Hensikten med fôrvertavtaler kan være mange. Det vanligste er at avtalene gjør det mulig for oppdrettere å holde flere avlsdyr enn det boforholdene gjør mulig. Fôrverten får holde hund uten de økonomiske utlegg et kjøp medfører. I alminnelighet ordnes det slik at hunden overtas av fôrverten uten betaling, men oppdretteren forbeholder seg eiendomsretten inntill hunden har hatt et avtalt antall kull/valper/paringer - eventuelt nådd en avtalt alder. Inntil disse betingelser er oppfyllt overføres eiendomsretten til fôrvert og avtalen opphører.
Det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig bebyrdende kontrakt. Isteden for å betale en kontant kjøpesum, forplikter fôrverten seg til å gi oppdretteren rett til å hente hunden til utstillinger, og også gi fra seg hunden under valpingen og i tiden deretter. Til gjengjeld får fôrverten eiendomsretten til hunden når avtalen er avsluttet.
Fôrvertavtaler har dessverre i mange tilfeler ledet til vanskeligheter. Grunnene er mange, særlig kan fremheves at det er avtale om et langvarig avtaleforhold, og det kan lett oppstå gnisninger mellom partene i forbindelse med at hunden hentes til utstillinger og av oppdretteren kreves bedekket.
En annen ting er at fôrverten lett kan la seg blinde av den øyeblikkelige fordel ved å slippe å betale ordinær kjøpesum for en valp, og ikke i tilstrekkelig grad overskuer konsekvensene av de plikter man til gjengeld påtar seg. Oppdretteren på sin side kan ha lett for å overvurdere verdien av at de frafaller kravet på kontant kjøpesum, og stiller urimelige krav overfor fôrverten.
Ut fra erfaringer vil Norsk Kennel Klub på det sterkeste advare mot åpenbart urimelige bestemmelser.
Norsk Kennel Klub vil også sterkt understreke viktigheten av at det inngås skriftlige avtaler. Disse avtaler er juridisk sett kompliserte, og det er derfor viktig at partene skriftlig presiserer hva de avtaler. Til dette kommer også at avtalene jo normalt forutsettes å løpe over flere år, hvorfor også skriftligheten er viktig for å unngå feilerindringer og erindringsforskyvninger.
I en standardavtale er det ikke mulig å ta med alle aktuelle forhold, men det understrekes at betingelsene må være avtalt på forhånd. Endringer i ettertid må være akseptert av begge parter og er ingen grunn til oppsigelse dersom så ikke er tilfelle.
Det understrekes at Norsk Kennel Klub ikke innehar noen myndighet til å gripe inn i en kontrakt og at oppfyllelsen er NKK uvedkommende. Det kan inngås en hvilken som helst avtale, men det advares på det sterkeste mot åpenbart urimelige bestemmelser.

Fòrvertsavtale fra NKK

Vi følger og skriver fòrvertsavtale fra NKK

Hva vi ønsker av en fòrvert

Når vi søker etter forvert så er det for at vi har en valp vi anser som spesielt lovende og vi ønsker å satse videre på, men vi kan ikke beholde alle valpene hjemme hos oss selv. Vi ønsker da fòrvert familier som er kanskje ikke fullt så hundegale som oss, men gjerne så nært som. Vi trenger noen med energi og ønske om å være med på å forbedre rasen. Vi trenger noen som brenner for hundetrening og utstilling, for vi kommer til å hente hunden og ta den med på utstilling så at den er trent for dette er meget viktig. Den må holdes i god kondisjon og sosialiseres godt. Vi ønsker også fòrverter som har interesse for utstilling selv, som både kan ta med hunden på utstilling selv eller som kan tenke seg å reise med oss for å delta på både utstillinger og gjerne det sosiale rundt utstillingene. Vi ønsker også fòrverter som kunne tenkt seg andre grener med hund, feks blodspor, agillity, lydighet, smeller osv. 

Vi trenger noen som har lett for å samarbeide med andre mennesker og som kan ved behov ta til seg råd/beskjeder om vi som oppdrettere ser at hunden bør trenes på noe/slankes/øke vekt osv. 

Vi trenger noen som kan være en forlengende arm av vår kennel. Dette krever en del, derfor ønsker vi at det skal være godt gjennomtenkt når man søker til oss om fòrvertavtale. Å være fòrvert kan være både krevende og givende. Så kjemien mellom oppdretter og fòrvert må være god så man kan sammen finne den beste måten videre å sammarbeide på. 

Vi er aktive oppdrettere og ønsker at fòrvert skal være på et slikt nivå at det ikke skaper gnisninger oss i mellom for at vi krever for mye i forhold til hva fòrvert har lyst til å delta på. Hvis vi har et litt likt utgangspunkt vil det være mye lettere og sammarbeide og vi som oppdrettere vet hva vi ønsker og fòrvert vet på forhånd hva vi krever.

Hva kan fòrvert forvente av oss?

Vi vil stille en valp tilgjengelig som er godt sosialisert og som det er startet trening med. Vi vil sørge for at valpen har de beste forutsettningene for videre arbeid. Fòrvert vil få en valp av oss som vi har spesiellt god tro på, etter gjennomtenkt avelsarbeid og nøye sjekking av linjer og gener og så klart etter helsetestede foreldre.

Forvert vil bli en forlengende arm av vår kennel og vil kunne ringe når det måtte være for råd, tips, oppfølging, møter/hundetreff osv om det skulle være behov. Vi skal være tilgjengelig uansett når fòrvert føler behov for det. Fòrvert vil også kunne følge med oss når vi reiser på utstilling, treninger, kurs osv hvis fòrvert ønsker det. Vi som oppdretter vil forsøke så langt vi kan i å imøtekomme ønsker fra fòrvert og vil gjøre vårt for at sammarbeidet mellom oss skal gå knirkefritt. 

Vi lover å holde vår del av avtalen så lenge fòrvert forholder sin del.

Del denne siden